Pozemní odbavení – Handling

V letectví pojem „pozemní odbavení“ označuje širokou škálu služeb poskytovaných za účelem usnadnění letu letadla nebo přemístění nákladu z letadla do letadla, přípravy na a po ukončení letu atd. Tyto služby zahrnují jak služby zákazníkům, tak služby na rampě.

Naši zaměstnanci se řadí k tzv. „pozemní obsluze“, známé také jako personál pozemní obsluhy, a vykonávají různé práce, aby připravili letadla k letu. Zatímco povinnosti se liší mezi letišti a leteckými společnostmi, pro většinu pozic existuje řada společných úkolů.

Nedílnou součástí pozemního odbavení je rovněž péče o cestující jako takové.

Přivítání cestujících a uspokojení jejich potřeb před cestou nebo po ní jsou v očích zákazníků našich leteckých společností nanejvýš důležité. Jsme hrdí na to, že tuto odpovědnost přijímáme na více než 200 letištích po celém světě a každý rok podporujeme miliony cestujících od odbavovací přepážky po přistávací dráhu - a zpět - jménem jejich leteckých společností.

Check-in Agent

 • kompletní odbavení cestujících na přepážkách a v gatech
 • kontrola cestovních dokladů, práce se systémy leteckých společností

Pracovník reklamací

 • jednání s cestujícími ohledně ztracených či poškozených zavazadel
 • vyřizování případů ztracených a poškozených zavazadel

Pracovník prodeje letenek

 • prodej letenek
 • vybírání poplatků za zpoplatněné letištní služby a zavazadla

VIP Salonek

 • samostatná práce na recepci salonku -vítání cestujících v salonku společnosti Menzies
 • zajištění servisu UM-nedoprovázené děti na letech

Manipulace se zavazadly je proces přepravy osobního zavazadla z odbavovacího přepážky na letišti odletu, do nákladového prostoru letadla a poté do sběrného místa na letišti příletu. Naši zaměstnanci, kteří pracují na tzv. rampě, nakládají a vykládají zavazadla (kufry nebo jiná zavazadla) a další náklad (cargo, poštovní zásilky atd.) pro leteckou přepravu. Menzies Aviation nastavuje nejvyšší standard při poskytování této služby a přináší vynikající kvalitu od přistání po vzlet.

Nakládka/vykládka zavazadel

 • nakládka/vykládka zavazadel, zboží, poštovních zásilek z letadel
 • práce v třídírně zavazadel
 • obsluha mobilních mechanizačních prostředků

Deice

 • ochrana povrchu letadla před mrazem

Řízení GSE (grand service equipment) techniky

Přijetí letadla po příletu a jeho příprava k opětovnému odletu je důležitým úkolem, který vyžaduje dokončení četných překrývajících se procesů načasovaných tak, aby hladce zapadaly do harmonogramů našich leteckých zákazníků. Menzies Aviation nastavuje nejvyšší standard při poskytování této komplexní služby s přesností hodinového strojku a současně se stará o řadu technických potřeb: zkrátka přináší vynikající kvalitu od přistání po vzlet.

Handling Agent

 • radiokomunikace s posadkou letadel
 • dohled a kontrola nad průběhem celého odbavení letadla
 • koordinace činností složek podílejících se na odbavení

Load Controller

 • vytváření letů v odbavovacím systému
 • kalkulace rozložení nákladu, vyvažování letadel

Dispečink

 • komunikace s operačními dispečinky jednotlivých leteckých společností
Nastavení cookies